PRAKTIJK VOOGT

PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE


Verwijzend arts

Gegevens behandelend psycholoog

Praktijknaam Praktijk Voogt AGB-code 94006913
Naam psycholoog T.H. Voogt, GZ-psycholoog
Adres Waterlelie 17 Mobiel nr 06 2306 4903
Postcode en plaats 4533 RA TERNEUZEN E-mail info@praktijkvoogt.nl

Te verwijzen cliënt

Klachtgegevens

Beschrijving van de klacht:

Verwijzing

Ik verwijs bovengenoemde cliënt naar:

i.v.m vermoeden van:


* wanneer dit primaire problematiek is, wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar, tenzij het onder de aanvullende verzekering valt.

Resultaten op basis van verwijscriteria

Risico

Zijn er aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld, kindermishandeling of automutilatie?

Complexiteit

Is er sprake van ingewikkelde comorbiditeit of problematiek op as 2,3, of 4 die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt?

DSM-V stoornis

Is er een vermoeden van een DSM-V-TR benoemde stoornis?

Verloop van de klachten

Beantwoorden deze aan de richtlijnen voor het vaststellen van het ziektebeeld?

Ernst van de symptomen

De symptomen zijn