Informatie wachttijden

Vanaf 1 april 2016 moeten alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg de wachttijden op hun website publiceren, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met brancheorganisaties in de GGZ en zorgverzekeraars bepaald.

Aanmeldwachttijd: de tijd die het duurt vanaf het moment dat een patient contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek (maximaal 4 weken).

Behandelingswachttijd: de tijd die het duurt tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling (maximaal 10 weken).

Wachttijden van Praktijk Voogt

Per 1-6-2024

Helaas is op dit moment een aanmeldstop van toepassing. Dat betekent dat voor de komende tijd geen nieuwe aanmeldingen in behandeling worden genomen.

Op deze website wordt u geinformeerd over veranderingen in deze.

In geval van een dringende hulvraag kan de verwijzer (uw huisarts, specialist of bedrijfsarts) overleggen met Praktijk Voogt

Voor spoed of dringende vragen buiten kantooruren: neem graag contact op met de HAP/huisartsenpost 0115 - 643000

N.B. De wachttijd is niet afhankelijk van de diagnose/problematiek waarvoor u zich aanmeld / aangemeld wordt.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).