Informatie wachttijden

Vanaf 1 april 2016 moeten alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg de wachttijden op hun website publiceren, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met brancheorganisaties in de GGZ en zorgverzekeraars bepaald.

Aanmeldwachttijd: de tijd die het duurt vanaf het moment dat een patient contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek (maximaal 4 weken).

Behandelingswachttijd: de tijd die het duurt tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling (maximaal 10 weken).

Wachttijden van Praktijk Voogt

Gegevens per 4-4-2022

Helaas moet Praktijk Voogt per 4-4-2022 een aanmeldstop invoeren. Dit betekent dat de komende maanden geen nieuwe aanmeldingen in behandeling kunnen worden genomen. Inmiddels is de tijd die het duurt om een nieuwe aanmelding te plaatsen zo lang geworden, dat dit niet meer oke is. Dit is van toepassing voor alle zorgverzekeraars.

Neemt u graag contact op met uw huisarts of zorgverzekeraar om te kijken of de juiste zorg voor u geboden kan woren door een andere zorgaanbieder.

De verwachting is dat de aanmeldstop tenminste tot en met september 2022 aangehouden zal worden. Op de website van Praktijk Voogt zal aangegeven worden wanneer de aanmeldstop opgeheven wordt.

 

Spoedgevallen uitsluitend op aangeven van de huisarts. 

N.B. De wachttijd is niet afhankelijk van de diagnose/problematiek waarvoor u aangemeld wordt.
N.B. De wachttijd is niet afhankelijk van de locatie waar u een afspraak heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).