Informatie wachttijden

Vanaf 1 april 2016 moeten alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg de wachttijden op hun website publiceren, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met brancheorganisaties in de GGZ en zorgverzekeraars bepaald.

Aanmeldwachttijd: de tijd die het duurt vanaf het moment dat een patient contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek (maximaal 4 weken).

Behandelingswachttijd: de tijd die het duurt tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling (maximaal 10 weken).

Wachttijden van Praktijk Voogt

Gegevens per 1-6-2021:

In verband met de oplopende wachttijd voor intake (meer dan 6 weken) en aansluitend sluiting van de praktijk wegens zomervakantie, is er een aanmeldstop tot aan september 2021.

U kunt zich wel al aanmelden (met verwijzing door de huis-/arts) voor intake. U wordt op een wachtlijst geplaatst en per september wordt met u contact opgenomen voor het maken van een afspraak.

Spoedgevallen uitsluitend op aangeven van de huisarts. 

N.B. De wachttijd is niet afhankelijk van de diagnose/problematiek waarvoor u aangemeld wordt.
N.B. De wachttijd is niet afhankelijk van de locatie waar u een afspraak heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).