Informatie wachttijden

Vanaf 1 april 2016 moeten alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg de wachttijden op hun website publiceren, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met brancheorganisaties in de GGZ en zorgverzekeraars bepaald.

Aanmeldwachttijd: de tijd die het duurt vanaf het moment dat een patient contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek (maximaal 4 weken).

Behandelingswachttijd: de tijd die het duurt tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling (maximaal 6 weken).

Wachttijden van Praktijk Voogt

Gegevens per 28-04-2021:

Aanmeldwachttijd: nieuwe aanmeldingen kunnen worden ingepland voor intake vanaf 24 mei 2021 (na de Pinksterdagen). 

Spoedgevallen uitsluitend op aangeven van de huisarts. 

Behandelingswachttijd: ongeveer 2-3 weken na intake.

N.B. De wachttijd is niet afhankelijk van de diagnose/problematiek waarvoor u aangemeld wordt.
N.B. De wachttijd is niet afhankelijk van de locatie waar u een afspraak heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).