Tarieven

Tarieven 2021

De Minister bepaalt welke zorg wordt vergoed uit het basispakket.

Basis GGZ (basis geestelijke gezondheidszorg) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is dat er sprake is van een verwijzing. In principe geschiedt dit door de huisarts, een medisch specialist of een bedrijfsarts. Ook is voorwaarde voor vergoeding dat u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Uw zorgverzekeraar heeft met deze zorgverlener afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Deze vergoeding krijgt u niet als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt. Verder valt psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar niet onder deze vergoeding (ligt sinds 2015 bij uw gemeente).

Praktijk Voogt heeft met alle zorgverzekeraars contractafspraken voor 2021.

Aan wie betaalt u de kosten?

De kosten van de behandeling worden door Praktijk Voogt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw zorgverzekeraar verrekent eerst met u het wettelijk verplicht eigen risico (2021: 385 euro). Als u al voor 385 euro aan zorg uit het basispakket heeft verbruikt, dan vergoedt de verzekeraar de kosten die er nog bij komen.