Diagnostiek

Bij een psychologisch onderzoek en/of bij een behandeling kan Praktijk Voogt gebruik maken van diagnostiekinstrumenten. De selectie van instrumenten is afhankelijk van factoren als vraagstelling en gewenst diepgang van het onderzoek.

Interview

Het interview wordt vaak gebruik bij psychologisch onderzoek. Een persoonlijk gesprek is voor de psycholoog een belangrijke manier om informatie te verzamelen en vragen te formuleren.

Capaciteitentest

Met de capaciteitentest worden de cognitieve vaardigheden in kaart gebracht. De test geeft aan welke taken of werkzaamheden de patient met meer of minder moeite zal volbrengen of aanleren.

Vragenlijsten

Op grond van vragenlijsten kunnen iemands eigenschappen beschreven worden. Meestal gebruiken psychologen vragenlijsten waarmee de persoon zichzelf zonder tijdsdruk beschrijft. Goede of foute antwoorden bestaan niet. Het is belangrijk dat de patient een realistisch beeld geeft van zichzelf.

Testcriteria

Om de kwaliteit van psychologische tests te kunnen waarborgen, beoordeelt de COTAN psychologische tests. Praktijk Voogt probeert zoveel als mogelijk COTAN-geaccriteerde tests te gebruiken.