Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Patientorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de (curatieve) GGZ ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut GGZ. Het kwaliteitsstatuut geeft belanghebbenden inzicht in de organisatie van zorg, hoe gepaste zorg geleverd wordt. Hiermee wordt voor (potentiele) clienten duidelijk waar zij bij de zorgverlening op mogen rekenen. Per 1-1-2017 is elke zorgaanbieder GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te publiceren op de website of om een papieren versie ter inzage aan te bieden. Deze verplichting is bedoeld om voor eenieder inzichtelijk te maken wat er in het kwaliteitsstatuut staat.

U vindt het kwaliteitsstatuut van Praktijk Voogt in de bijlage. 

Keurmerk Basis GGZ

Praktijk Voogt is sinds 1-1-2016 (met jaarlijks een herkeuring) geregistreerd als keurmerkdrager: Praktijk Voogt voldoet aan de gestelde normen. Praktijk Voogt laat zien dat zij zich inspant om de juiste zorg te leveren. U kunt er van uitgaan dat:

- de werkwijze transparant is en er samen wordt gewerkt met GGZ ketenpartners

- volgens gestructureerde methoden generalistisch kortdurend wordt behandeld

- het gebruik van e-health wordt gestimuleerd

- continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg

Laatste herkeuring: 2024-01-01

Klanttevredenheidsmeting

Praktijk Voogt toetst de tevredenheid van de clienten door het afnemen van een vragenlijst aan het einde van de behandeling: CQi. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Deze index is een meetmethode voor de meting van klantervaringen. De resultaten van de metingen worden gepubliceerd op de website.

Het rapportcijfer voor 2023: 8,4

U vindt in de bijlage de resultaten van de klanttevredenheidsmeting 2023.

Eerstvolgende publicatie: 31-12-2024