Psychologisch zorg

U kunt te maken krijgen met psychische problemen. U kunt dan zelf hulp zoeken, bijvoorbeeld door het lezen van een zelfhulpboek of door informatie te zoeken op het internet.

Komt u er niet uit? Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan u helpen of doorverwijzen.

Zijn uw klachten licht? Dan heeft de huisarts zelf gesprekken met u, samen met een praktijkondersteuner (POH-GGZ). Heeft u meer hulp nodig? Dan zal uw arts u verwijzen voor hulp bij psychische problemen:

- basis GGZ: bij lichte tot matige psychische problemen

- gespecialiseerde GGZ: bij zwaardere psychische problemen

Praktijk Voogt

U kunt terecht bij Praktijk Voogt voor professionele hulp en begeleiding, wanneer u het gevoel heeft zelf uw problemen niet meer op te kunnen lossen.
Praktijk Voogt biedt Basis GGZ, deskundig, concreet en praktisch.

Voorbeelden van klachten waarvoor u bij Praktijk Voogt terecht kunt:

 • stemmingsklachten, somberheid, depressie, rouwklachten
 • angstklachten, paniekklachten, fobieen
 • problemen ten gevolge van traumatische gebeurtenissen
 • verwerkingsproblemen door ziekte of verlies (bijvoorbeeld bij overlijden, maar ook bij verlies van ┬┤mogelijkheden┬┤ of verlies van baan, partner)
 • problemen bij het omgaan met chronische ziekte van uzelf of uw partner (bijvoorbeeld dementie)
 • eetproblemen
 • problemen met ouder worden, zingeving
 • problemen met werk, werkloosheid
 • onzekerheid, piekeren
 • relatieproblemen

Er zijn ook problemen waar u niet voor terecht kunt bij Praktijk Voogt, omdat de praktijk geen 24-uurs zorg biedt, en niet in crisisopvang kan voorzien:

 • acute psychose
 • crisissituaties
 • ernstige verslavingsproblemen

Meer complexe problematiek die een langere behandeling nodig heeft, met behulp van o.a. psychiater of andere disciplines, wordt doorverwezen naar specialistische psychologische zorg.

Samenwerken in de keten

Praktijk Voogt werkt samen met huisartsen, bedrijfsartsen, (medisch) specialisten, collega psychologen/praktijken en gespecialiseerde GGZ. Zij kunnen verwijzen voor psychologische zorg.

Deze samenwerking bestaat uit:

 • afstemmend (telefonisch) overleg met (uw behandelend) huis-/arts of praktijkondersteuner (POH-GGZ);
 • het uitwisselen van intake-, voortgang- en eindrapportages;
 • zgn. drie-gesprekken met bedrijfsarts en leidinggevenden;
 • het uitwisselen van vakgerelateerde kennis.

Ook wordt afstemming gezocht (indien relevant) met paramedische behandelaars.