Overzicht behandeltraject

Aanmelding en voorbereiding

U heeft zelf gezocht naar een psycholoog/praktijk die u aanspreekt.

U heeft van uw huisarts/specialist/bedrijfsarts het advies gekregen om contact op te nemen met een psycholoog / Praktijk Voogt voor behandeling van uw klachten.

In alle gevallen kunt u contact opnemen met Praktijk Voogt voor informatie en/of voor het maken van uw eerste afspraak. U heeft een verwijsbrief van uw huisarts/specialist/bedrijfsarts nodig.

U kunt contact opnemen om u aan te melden. Praktijk Voogt is tijdens spreekuren moeilijk te bereiken per telefoon. Voelt u vrij om een bericht te plaatsen op de app (06-23064903), de mail (info@praktijkvoogt.nl) of via het contactfomulier (www.praktijkvoogt/contact/ ). Als u contact opneemt voor een gesprek, ontvangt u direct een datum/tijd voor een afspraak. Er is vaak wel sprake van een wachttijd; kijkt u goed hoe de wachttijden zijn op moment van aanmelding en of deze wachttijd voor u/uw hulpvraag haalbaar is.

De eerste afspraak kunt u voorbereiden door de beschrijving 'overzicht behandeltraject' te lezen op deze website. U kunt uw verwijsbrief lezen. Schrijft u graag uw klachten en (hulp-)vraag op; vaak is het zo dat u thuis precies weet wat u wilt gaan zeggen of vragen, maar eenmaal in de spreekkamer is dit even weg!

U ontvangt via de mail een inlog om een vragenlijst in te vullen.

U ontvangt een inlog voor de eHealth module 'Eerste stap naar herstel' met praktische tips en oefeningen, voor als u alvast aan de slag wilt gaan.

Intake

De intake is een kennismaking voor u met uw behandelaar en voor de behandelaar met u.

De verwijsbrief wordt met u besproken. U wordt uitgenodigd iets over uw klachten, hulpvraag en behandeldoel te vertellen. De resultaten van de vragenlijst komen ter sprake. Met u wordt globaal besproken wat de behandelmogelijkheden kunnen zijn.

U vult een privacyformulier in. Zo wordt geborgd welke informatie wordt vastgelegd in het dossier en dat uitsluitend wordt gerapporteerd aan derden waarvoor u toestemming heeft gegeven.

U ontvangt een vragenlijst om thuis in te vullen en mee terug te nemen naar het eerstvolgende behandelgesprek (als u deze nog niet online heeft ingevuld).

Behandeltraject

Samen met u worden het probleem en uw hulpvraag meer in detail geanalyseerd en wordt een concreet behandelplan opgesteld. Vanaf dan zal dit plan richtinggevend zijn voor de gesprekken.

In uw eigen kracht!!

De psycholoog heeft vertrouwen in uw eigen kracht en wil er altijd voor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. Regelmatig wordt samen met u gekeken of u op de goede weg bent om uw doelen te behalen. Bij de intake, maar ook tussentijds en aan het einde van uw behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen; hiermee wordt de voortgang van uw behandeling samen met u gevolgd. Dit volgproces wordt ROM genoemd: Routine Outcome Monitoring (een methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden met ook op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling). Zo duurt de behandeling niet langer dan nodig is of merkt de psycholoog samen met u dat u andere of meer zorg nodig heeft. Zo wordt u in uw eigen kracht gezet.

De psycholoog maakt uitsluitend gebruikt van door de beroepsgroep erkende behandelmethodieken en maakt waar nuttig en wenselijk gebruikt van eHealth ondersteuning. Deze eHealth modules blijven voor u beschikbaar, ook als de behandeling uiteindelijk afgesloten is.

U zult gevraagd worden thuis te werken aan opdrachten, oefeningen etc. Op deze manier houdt u mede regie over uw eigen behandeling en voortgang van de behandeling. Als het in het belang van uw behandeling van toepassing is, wordt uw partner betrokken bij de behandeling. U bepaalt te allen tijde zelf of u dit op prijs stelt.

Kortdurende generalistische GGZ start met het uitgangspunt dat uw behandeling in ongeveer 12 sessies (maximaal) uitgevoerd kan worden. Specificatie van uw hulpvraag (en doelstelling van de behandeling) en inzet van de behandelsessies zijn hierop gebaseerd. 

Einde behandeling

U heeft intussen persoonlijke documenten m.b.t. het behandelproces verzameld: uw behandelplan, de vragenlijsten, de huiswerkopdrachten, de eHealthmodules, etc. Zo kunt u te allen tijde aspecten van uw behandelproces opnieuw inzien.

Bij afsluiting van de behandeling worden afspraken gemaakt over eventuele vragen die u later nog zou willen stellen, afspraken ter voorkomen van terugvallen, etc. Indien van toepassing wordt een terugvalpreventieplan opgesteld. Met u wordt besproken hoe u contact kunt opnemen met uw behandelaar als u dit nodig heeft. 

U wordt uitgenodigd om (aspecten van) uw behandeling te evalueren, punten voor verbetering aan te dragen etc. U vult een vragenlijst (anoniem) in, zgn. CQ-lijst (Consumer Quality Index, een patienttevredenheidsonderzoek).

Correspondentie

De verwijzer wordt (met uw toestemming) op de volgende momenten geinformeerd over het behandelproces:

- na de intake

- voortgang of voorafgaand aan bezoek bedrijfsarts

- bij einde behandeling

U ontvangt een afschrift van deze correspondentie als u dat wilt.