Overzicht behandeltraject

Aanmelding

U heeft zelf gezocht naar een psycholoog/praktijk die u aanspreekt.

U heeft van uw huisarts/specialist/bedrijfsarts het advies gekregen om contact op te nemen met een psycholoog / Praktijk Voogt voor behandeling van uw klachten.

In alle gevallen kunt u contact opnemen met de Praktijk voor informatie, voor het maken van een eerste afspraak. U heeft een verwijsbrief van uw huisarts/specialist/bedrijfsarts nodig.

Als u contact opneemt voor een gesprek, ontvangt u direct een datum/tijd voor deze afspraak.

Intake

De verwijsbrief wordt met u besproken. U wordt uitgenodigd iets over uw klachten, hulpvraag en behandeldoel te vertellen. Met u wordt besproken wat de behandelmogelijkheden zijn.

U ontvangt een privacyformulier en een vragenlijst om thuis in te vullen en mee terug te nemen naar het eerstvolgende behandelgesprek.

Behandeltraject

In aanvang wordt samen met u het probleem meer in detail geanalyseerd en een concreet behandelplan opgesteld. Vanaf dan zal dit plan richtinggevend zijn voor de gesprekken.

e-Health kan deel uitmaken van uw behandeling.

U zult mogelijk gevraagd worden thuis te werken aan opdrachten, oefeningen etc. Als het in het belang van uw behandeling van toepassing is, wordt uw partner betrokken bij de behandeling. U bepaalt te allen tijde zelf of u dit op prijs stelt.

Bij intake, tussentijds en aan het einde van uw behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen; hiermee wordt de voortgang van uw behandeling gevolgd. Dit volgproces wordt ROM genoemd: Routine Outcome Monitoring (een methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling).

Einde behandeling

Bij afsluiting van de behandeling worden afspraken gemaakt over eventuele vragen die u later nog zou willen stellen, afspraken ter voorkomen van terugvallen, etc.

U wordt uitgenodigd om (aspecten van) uw behandeling te evalueren, punten voor verbetering aan te dragen etc. U vult een vragenlijst (anoniem) in, zgn. CQ-lijst (Consumer Quality Index, een patienttevredenheidsonderzoek).

Correspondentie

De verwijzer wordt (met uw toestemming) op de volgende momenten geinformeerd over het behandelproces:

- na de intake

- voortgang of voorafgaand aan bezoek bedrijfsarts

- bij einde behandeling

U ontvangt een afschrift van deze correspondentie als u dat wilt.