Aanmelden

Aanmelden

Bericht per 1-6-2024

Op dti moment is een aanmeldstop van toepassing. Dat betekent dat geen nieuwe aanmeldingen in behandeling worden genomen.

 

Buiten kantooruren of bij spoed: neemt u graag contact op met de huisartsenpost (tel. 0115 - 643000)